اطلاعات گروه مدیریت آموزش عالی

تعداد بازدید:۲۲۸۸

نام و نام خانوادگی

تلفن

آقای دکتر اسماعیل کاوسی(مدیر گروه)

2302

آقای دکتر مجتبی معظمی

 

آقای دکتر محمد حسن پرداختچی

 

خانم دکتر نرگس حسن مرادی

 

خانم دکتر بنی اسدی

 

خانم معاشر (کارشناس گروه)

2520

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۰