اطلاعیه های گروه

مدیر گروه :  خانم دکتر شعار

 

اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
علی حاجیها دکتری         استادیار         
سهیلا سردار دونیقی دکتری استادیار
علی عالیخانی دکتری استادیار
محمدرضا محسنی ازغندی دکتری استادیار