اطلاعات گروه مدییت صنعتی(تحصیلات تکمیلی)

تعداد بازدید:۳۳۴۲

مدیر گروه : خانم دکتر مریم شعار  تلفن 2306

کارشناس گروه : خانم تاجیک   تلفن  2521     

اعضای هیئت علمی

نام

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

علی حاجیها

دکتری

        استادیار         

سهیلا سردار دونیقی

دکتری

استادیار

علی عالیخانی

دکتری

استادیار

محمدرضا محسنی ازغندی

دکتری

استادیار

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۰