اطلاعات گروه

تعداد بازدید:۲۸۲۳

مدیر گروه : آقای دکتر اسماعیل کاوسی

نام

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

تلفن

دکتر اسماعیل کاوسی

دکتری

        استاد         

2302

سوسن علائی

دکتری

        استادیار         

تکتم فرمانفرمایی

فوق لیسانس

 مربی دانشجوی دکتری       

عباسعلی قیومی

دکتری

استادیار

خانم تاجیک

کارشناس گروه

2521

 

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۰