اطلاعات گروه مدیریت صنعتی

تعداد بازدید:۴۴۱۳

مدیر گروه : خانم دکتر مریم شعار  تلفن 2306

کارشناس گروه : خانم غیابی  تلفن  2511     

اعضای هیئت علمی

نام

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

علیرضا دانشوران

دکتری

مربی

بابک رضایی

دکتری

استادیار

سهیلا سردار دونیقی

دکتری

استادیار

مریم شعار

دکتری

استادیار

علی عالیخانی

دکتری

استادیار

محمدرضا محسنی ازغندی

دکتری

استادیار

علی حاجیها

دکتری

استادیار

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۰