اطلاعات گروه مدیریت بازرگانی

تعداد بازدید:۹۴۲۹

مدیر گروه:  خانم دکتر آزاده اشرفی   تلفن 2300

کارشناس گروه : آقای فرشاد   تلفن  2701

    

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

محمد زرنگار

دکتری

استادیار

مجید وثوق

فوق لیسانس

مربی

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۰