اطلاعات گروه

 

مدیر گروه : خانم ملک تاج ملکی اسکویی

 

اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
محمدمهدی احمدی فوق لیسانس مربی
رویا جعفرزاده فوق لیسانس مربی
محمد حسنی دکتری استادیار
تقی خالقی راد فوق لیسانس مربی
محمد خدایی وله دکتری استادیار
علی سعیدی دکتری استادیار
حجت الله سیدی دکتری استادیار
هاله عسگریان دکتری استادیار
احمد فیضی زاده فوق لیسانس مربی
فرهنگ کاشف بهرامی فوق لیسانس مربی
مهران متین فرد دکتری استادیار
محمد مردانی فوق لیسانس مربی
فریبا مصلحی فوق لیسانس مربی
حسن معین نعمتی دکتری استادیار
ملک تاج ملکی اسکویی فوق لیسانس مربی