فرم های مخصوص به اخذ کد اخلاق(ویژه دانشجویان مدیریت بهداشتی و درمان)

تعداد بازدید:۱۶۳

 

مراحل دریافت کد اخلاق 

فرم مشخصات دانشجو و استاد

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

فرم اعلام تعارض منافع مجری و همکاران طرح پژوهشی

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۰