اطلاعیه ها، فرم ها، بخشنامه ها

تعداد بازدید:۱۳۳۱۲

 

 

 فرمهای دفاع دکتری(دانشجویانی که پیش دفاع متمرکز انجام داده اند)

 فرم درخواست کمک هزینه رساله

 فرم درخواست کمک هزینه رساله

- فرمهای مربوط به دفاع دانشجویان دکتری

 راهنمای تکمیل فرم توصیه نامه

- بخشنامه دفاع از رساله دکترای تخصصی

- راهنمای ارسال مدارک فارغ التحصیلان رشته های غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاهها و موسسات معتبر و رسمی خارج از کشور

- نحوه تنظیمات مربوط به موضوع آزاد برنامه علمی در کارتابل اساتید

- راهنمای فعال کردن زمینه پژوهشی و موضوع آزاد در سامانه پژوهشیار

- فرم های مخصوص به اخذ کد اخلاق(ویژه دانشجویان مدیریت بهداشتی و درمان)

- صورتجلسه دفاع ارشد ورودی ۹۵ به بعد خام(دانشجویانی که که از شرایط خارج از سامانه پژوهشیار دفاع میکنند و تصویب و اخذ کد آنها با سامانه TC بوده است)

- نگارش مقاله و لیست مجلات نامعتبر

- نحوه نگارش پایان نامه

- فلوچارت مراحل تصویب،دفاع و بعداز دفاع پایان نامه

- فرمهای طرح پژوهشی

- فرمهای صدور مجوز دفاع و داوری

- فرمهای روز دفاع کارشناسی ارشد

- فرمهای پروپوزال

- فرم های شرکت در کنفرانس های خارجی

- فرم معرفی به مراکز

- فرم کارآموزی

- دستورالعمل دکتری تخصصی پژوهش محور

- تشویقی مقالات

 

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۰