خبر تصویری

همایش روز حسابدار
اطلاعیه

همایش روز حسابدار جدید

به مناسبت روز حسابدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار میکند: همایش فرصت‌ها و چالش‌های حسابداری و علوم مالی در عصر نوین

ادامه مطلب