اطلاعیه

اطلاعیه حضور معاونین دانشکده

۰۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۲۲:۵۲ کد : ۱۰۶۳۱ دانشکده مدیریت
تعداد بازدید:۴۲۳

روزهای حضور معاونین دانشکده از ۶شهریور تا ۱۰ شهریور طبق ساعت اداری

نام معاون

نوع معاونت

روز

ساعت

دکتر بابک رضایی

پژوهشی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

7:30 تا14:00

دکتر مریم ادیب زاده

آموزشی

شنبه - یکشنبه- سه شنبه

7:30 تا14:00


نظر شما :