اطلاعات گروه

مدیر گروه  : آقای دکتر عباسعلی قیومی

 

اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
سوسن علائی دکتری         استادیار         
عباسعلی قیومی دکتری استادیار