اطلاعات گروه

 مدیر گروه  :  خانم دکتر زهرا علیپور درویش

 

اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
رحیم قربانی قلجلو دکتری         استادیار         
ندا نفری دکتری استادیار
نادر شیخ الاسلامی دکتری استادیار