اطلاعات گروه

مدیر گروه : خانم دکتر مریم شعار


اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
علی حاجیها دکتری         استادیار         
علیرضا دانشوران دکتری مربی
بابک رضایی فوق لیسانس مربی
سهیلا سردار دونیقی دکتری استادیار
مریم شعار دکتری مربی
علی عالیخانی دکتری استادیار
محمدرضا محسنی ازغندی دکتری استادیار