اطلاعات گروه

مدیر گروه : آقای دکتر نادر شیخ الاسلامی


اعضای هیات علمی
نام  مدرک تحصیلی  مرتبه علمی
رحیم قربانی قلجلو دکتری         استادیار         
محمدحسن محبیان عراقی فوق لیسانس مربی
ندا نفری دکتری استادیار
نادر شیخ الاسلامی دکتری استادیار