تقویم آموزشی

-   برگزاری کلاسهای ترم تابستان از  24/تیر/96   تا   02/شهریور/96

-  برگزاری امتحانات ترم تابستان از  04/شهریور/96  تا  09/شهریور/96