ثبت نام به موقع دانشجویان

۰۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۸ کد : ۵۵۳۵ دانشکده مدیریت
تعداد بازدید:۱۱۳۶
ثبت نام به موقع دانشجویان

ثبت نام از دانشجویان فقط در بازه زمانی اعلام شده و در روز و ساعت مشخص شده انجام خواهد شد. کلیه دانشجویانی که به هر دلیلی نمی توانند ثبت نام نمایند باید در بازه زمانی اعلام شده و روز و ساعت مشخص به مدیر محترم آموزش دانشکده مراجعه و ضمن بیان مسائل و مشکلات نسبت به تنظیم درخواست و ثبت آن در دبیرخانه اقدام فرمایند تا پس از رفع شدن آن مشکل امکان پیگیری مراحل ثبت نام میسر شود. اگر دانشجویی در این بازه مراجعه ننماید برابر مقررات رفتار خواهد شد و امکان ثبت نام از این افراد حتی با حضور در کلاس میسر نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد.       با تشکر