اخبار

کارگاه عادات هفتگانه با عنوان توسعه فردی

چگونه می توانیم زندگی خود را به سطح مطلوبی ارتقا دهیم جدید

دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده با همکاری هسته فرهیختگان جوان دانشکده مدیریت کارگاه عادات هفتگانه "چگونه می توانیم زندگی خود را به سطح مطلوبی ارتقا دهیم " را برگزار می کند. زمان : ۹۷/۹/۲۴ ساعت ۱۲.۱۵ لغایت ۱۴ مکان : سالن اجتماعات دانشکده مدیریت

ادامه مطلب
سمینار تکنیک های مقابله با احساس شکست

تکنیک های مقابله با احساس شکست توسط آقای دکتر دانش زاده جدید

دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت با همکاری هسته فرهیختگان جوان دانشکده مدیریت، سمینار تکنیک های مقابله با احساس شکست را برگزار می کند. زمان : ۹۷/۹/۱۹ ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ مکان : سالن اجتماعات دانشکده مدیریت

ادامه مطلب